Home

Soms kunnen spanningen in een gezin of relatie zo oplopen, dat er een onveilige thuissituatie ontstaat. Dat is vreselijk voor wie hier middenin zit en het stopt meestal niet vanzelf. Als jij je zorgen maakt om iemand in je omgeving, maak het dan bespreekbaar. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar de informatie op deze website kan je hierbij helpen.

Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken

Huiselijk geweld is een verborgen probleem

Huiselijk geweld komt helaas veelvuldig voor. Bijna 1,3 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder waren in 2022 het slachtoffer van huiselijk geweld, blijkt uit onderzoek van het CBS. Het kan daarbij gaan om lichamelijke- of geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing, vernedering, stalking of financiële uitbuiting.

Verschillende vormen van huiselijk geweld

Op deze website vind je informatie over:
•    Partnermishandeling, geweld tussen (ex-) partners, bijvoorbeeld een vrouw die door haar partner wordt gecontroleerd in haar doen en laten, in en buiten het huis. 
•    Kindermishandeling, geweld waarbij een minderjarige het slachtoffer is, bijvoorbeeld een kind dat wordt vernederd of verwaarloosd door een ouder of verzorger.
•    Ouderenmishandeling, geweld waarbij een oudere het slachtoffer is, bijvoorbeeld een zoon die ongevraagd het geld van zijn bejaarde vader voor zichzelf gebruikt.

Wat kan ik doen?

Bij huiselijk geweld zijn mensen afhankelijk van elkaar waardoor het geweld vaak verborgen is en niet vanzelf stopt. Ze hebben hulp nodig en een bekende uit de omgeving kan dan een belangrijk verschil maken. Dus maak je je zorgen over iemand in je omgeving, bekijk dan op welke signalen je kunt letten, en maak het bespreekbaar.

Direct gevaar?

Denk je dat iemand nú onveilig is? Bijvoorbeeld omdat je geschreeuw hoort? Bel dan 112. Op basis van wat jij vertelt over de situatie wordt beoordeeld welke hulp nodig is.

Hoe begin ik een gesprek?

Het is altijd goed om te vragen hoe het met iemand gaat als je je zorgen maakt. Want een onveilige thuissituatie doorbreken begint met je zorgen bespreken. Hoe je een gesprek begint hangt af van de situatie: