Ben je professional?

Ben je professional? Dan werk je misschien verplicht met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiermee kun je in 5 stappen bepalen of je voldoende hulp kunt bieden of organiseren.

Meldcode Huiselijk geweld

Ben je een professional en vermoed je kinder-, partner- of ouderenmishandeling? Gebruik dan de meldcode Huiselijk geweld. De meldcode is niet alleen bedoeld voor (vermoedens van) fysiek geweld, maar ook psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode helpen je vanaf het moment van signaleren tot en met het contact met Veilig Thuis.

Het gebruik van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht als je werkt in een van de volgende sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Signalen

Soms worden signalen van huiselijk geweld over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat signalen die kunnen gelden voor het slachtoffer en de pleger en kunnen wijzen op huiselijk geweld. Bekijk de signalenkaart.

Voor meer informatie over huiselijk en seksueel geweld, kijk op de website van Movisie.