Partnermishandeling

Partnermishandeling is niet altijd duidelijk zichtbaar. Toch heb je soms het idee dat er iets niet klopt. Maak je je zorgen om iemand? Blijf er niet mee rondlopen. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.

Wanneer is er sprake van partnermishandeling?

Elke vorm of dreiging van geweld tussen partners of ex-partners noemen we partnermishandeling. Daar valt ook geestelijke mishandeling en financieel misbruik onder. In de meeste gevallen pleegt de een geweld tegen de ander uit onmacht. Bijvoorbeeld een ruzie die uit de hand loopt. Maar de pleger kan ook bewust geweld gebruiken om de partner te controleren. Het geweld kan lichamelijk zijn of seksueel, maar ook verbaal geweld, zoals schreeuwen of bedreigen hoort daarbij. Alle huiselijk geweld is strafbaar.

Is er direct gevaar?

Denk je dat iemand nú onveilig is? Bijvoorbeeld omdat je geschreeuw hoort? Bel 112. Dan krijg je meteen de politie aan de telefoon. Op basis van wat jij vertelt over de situatie, beoordeelt de politie of ze direct iemand langs stuurt. 

Ik twijfel of er sprake is van partnermishandeling

Een vermoeden van partnermishandeling kan een zware last zijn. Je kunt je afvragen of je het wel goed ziet. Of dat jij de juiste persoon bent om er iets aan te doen. Bedenk dat je altijd iets kunt doen, zoals in gesprek gaan. Daarmee kun je een belangrijk verschil maken in het leven van partners.

Hoe herken ik partnermishandeling?

Soms zie je wel dat het niet lekker loopt in een relatie. Zoals wanneer een van de partners heel erg jaloers is. Of als een ex-partner met geweld dreigt. Of de partners daarbij echt een grens overgaan, kun je niet altijd goed weten. Het meeste partnergeweld gebeurt achter de voordeur. Signalen kunnen je helpen om partnermishandeling te kunnen herkennen. 

Is het slachtoffer bijvoorbeeld erg nerveus of zonder oorzaak boos? Of kan het slachtoffer geen goede uitleg geven over verwondingen? Let er daarbij vooral op of iemand anders doet dan anders. Of dat je signalen langere tijd achter elkaar herkent.

Ook aan het gedrag van de pleger kun je partnermishandeling herkennen. Denk aan schreeuwen of de partner slaan. Of dat de pleger de partner belemmert in het doen en laten. Ook drugs- of alcoholgebruik kunnen een signaal zijn voor partnermishandeling.