Risico’s van iets doen

Als je een vermoeden hebt van partnermishandeling is het heel belangrijk om te helpen, want je kunt de onveilige thuissituatie doorbreken. Tegelijk is het ook lastig dat je enig risico loopt als je je ermee bemoeit. Denk dus ook aan je eigen veiligheid. Je kunt altijd anoniem bellen met Veilig Thuis om advies te vragen over hoe je het kunt aanpakken. 

Als de pleger erg agressief gedrag vertoont en het onveilig is voor de partner, bel dan 112. Ook in andere gevallen kun je beter de directe confrontatie met de pleger vermijden. Het komt niet zo vaak voor dat een pleger zijn agressie op een omstander richt, maar enig risico kun je wel lopen. In zo’n situatie kun je beter wachten tot de pleger weg is. Als je zeker weet dat het slachtoffer alleen is, probeer dan om het gesprek aan te gaan. 

Als je het moeilijk vindt om de situatie in te schatten, overleg met iemand in je omgeving en/of bel of chat (anoniem) met Veilig Thuis

Misschien ben je bang dat iemand het contact verbreekt en de bemoeienis niet op prijs stelt. Dan is het belangrijk om het toch te blijven proberen. Geef niet na één poging op. Jouw bemoeienis kan net het verschil maken, zeker op de langere termijn. Meestal wordt er echt wel iets in werking gezet. En als niemand iets doet, verandert er niks. Jij kunt van betekenis zijn voor de partner.