Risico’s van iets doen

Extra lastig bij een vermoeden hebben van partnermishandeling is dat je enig risico loopt als je je ermee bemoeit. Denk dus ook aan je eigen veiligheid. Je kunt altijd anoniem bellen met Veilig Thuis om advies te vragen. 

Als de pleger erg agressief gedrag vertoont en het onveilig is voor de partner, bel dan 112. Ook in andere gevallen kun je beter de directe confrontatie met de pleger vermijden. Het komt niet zo vaak voor dat een pleger zijn agressie op een omstander richt, maar enig risico loop je altijd wel. In zo’n situatie kun je beter wachten tot de pleger weg is. Als je zeker weet dat het slachtoffer alleen is, probeer dan om het gesprek aan te gaan. 

Als je het moeilijk vindt om de situatie in te schatten, overleg met iemand in je omgeving en/of bel of chat (anoniem) met Veilig Thuis

Misschien ben je bang dat iemand het contact verbreekt en de bemoeienis niet op prijs stelt. Dan is het belangrijk om het toch te blijven proberen. Geef niet na één poging op. Jouw bemoeienis zal niet direct tot verandering leiden, maar op de langere termijn wel. Meestal wordt er echt wel iets in werking gezet. En als niemand iets doet, verandert er niks. Jij kunt van betekenis zijn voor de partner.