Vraag professioneel advies bij zorgen over partnermishandeling

Maak je je zorgen om iemand en wil je je zorgen delen? Er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen. Zo heeft Veilig Thuis een professionele advieslijn die je gratis kunt bellen of waarmee je kunt ook chatten. Advies vragen kan ook anoniem. 

Het is fijn om je zorgen te delen met een professional. Als jij de situatie beschrijft, kunnen de medewerkers van Veilig Thuis je advies geven. Advies over wat jij kunt doen en over wat zij voor het gezin kunnen betekenen. 

Lees hier een interview met een medewerker van opvangcentrum huiselijk geweld Blijf Groep in Amsterdam. 

Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kan iedereen advies inwinnen over vermoedens van huiselijk geweld. Bel Veilig Thuis op 0800-2000 voor advies en hulp (24/7 bereikbaar). Of chat (ma t/m vr 09:00 - 17:00). Advies vragen kan anoniem, dat wil zeggen dat je zonder je naam te noemen kunt vertellen over je vermoedens van partnermishandeling. Het gezin komt dus niet te weten dat je hebt gebeld met Veilig Thuis. 

  • Een medewerker van Veilig Thuis luistert naar je verhaal en stelt vragen over de situatie waar je je zorgen om maakt. 
  • Veilig Thuis denkt met je mee en gaat samen met jou na of je het goed ziet of niet. 
  • Je krijgt advies over wat je misschien zelf kunt doen. Bijvoorbeeld of je het gesprek kunt aangaan en hoe je dat op een goede manier doet. Want je loopt altijd wel enig risico als je je ermee bemoeit. Je mag altijd zelf beslissen wat je met hun advies doet.
  • Veilig Thuis kan ook zelf onderzoek doen. Daarvoor moet er eerst een melding worden gedaan.

Is er direct gevaar?

Bel bij direct gevaar altijd 112.

Politie

Gaat het om (een vermoeden van) seksueel misbruik, vraag dan naar de zedenpolitie via het landelijke politienummer 0900-8844. Je kunt ook contact opnemen met de wijkagent of langsgaan op het politiebureau.