Kindermishandeling

Is jouw eigen thuissituatie niet fijn of maak je je zorgen om een kind in jouw omgeving? Blijf er niet mee rondlopen. Misschien is er niets aan de hand, maar wat als je zorgen blijken te kloppen? Je kunt iets doen door erover te praten of om advies te vragen.

Bel bij direct gevaar altijd 112.

Hoe kan ik kindermishandeling herkennen?

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Bijvoorbeeld in het gedrag van het kind: schrikt het snel in de buurt van een ouder, is het kind lusteloos of erg agressief? Ook de gezondheid of hoe kind eruit ziet kan aanwijzingen geven: blauwe plekken, vaak vuile kleren aan en regelmatig buikpijn of hoofdpijn. Maar al die signalen kunnen ook door iets anders komen dan kindermishandeling.

Let op signalen bij het kind 

Een lijst met signalen kan je helpen om kindermishandeling te kunnen herkennen. Zodat je in actie kunt komen als dat nodig is. 
Twijfel je over de signalen die je ziet? Je kunt meer duidelijkheid krijgen als je in gesprek gaat over je vermoedens, bijvoorbeeld met het kind. Of praat met andere mensen rondom het gezin. Misschien herkennen zij ook sommige signalen. Zo kun je samen bedenken hoe je het kind kunt helpen.

Let op signalen bij de volwassene

Ook aan het gedrag van de volwassene of de situatie thuis kun je kindermishandeling herkennen. Denk aan een volwassene die drank of drugs gebruikt en regelmatig schreeuwt tegen het kind. Of dat er thuis vaak ruzie is. Bekijk de lijst met signalen bij volwassenen.
Als je signalen herkent, dan is het nog niet zeker dat er iets aan de hand is. Je kunt met de volwassene gaan praten en vragen hoe het eigenlijk gaat. Doe dat alleen als je jezelf daar veilig bij voelt.

Hoe kan ik kindermishandeling melden?

Kun je niet met het kind, de volwassene of iemand anders praten over wat je ziet of merkt? Blijf niet rondlopen met je vermoedens van kindermishandeling. Er zijn verschillende hulpverleners bij wie je over kindermishandeling kunt praten. Je kunt hen vertellen over de situatie van het kind of het gezin. Zij kunnen je helpen. En advies geven over wat je kunt doen.
Bij deze organisaties kun je hulp en advies vragen.

Veilig Thuis

Bel Veilig Thuis op 0800-2000 voor advies en hulp (24/7 bereikbaar). Of chat (ma t/m vr 09:00 - 17:00).

Kindertelefoon

Als je jonger bent dan 18 jaar: ga naar de Kindertelefoon of bel: 0800-0432 (elke dag: 11:00 - 21:00).

JouwGGD.nl

Voor jongeren ouder dan 18 jaar: gebruik de chatfunctie via JouwGGD.nl (ma t/m vr: 14:00 - 22:00 / za & zo: 18:00 - 20:00).

Jongerenhulponline.nl

Ben je tussen de 8 en 25 jaar? Zoek dan hulp bij een van de 8 organisaties die je anoniem en gratis hulp bieden via jongerenhulponline.nl

Centrum Seksueel Geweld

Ben je getuige of slachtoffer van seksueel geweld? Bel Centrum Seksueel Geweld (CSG): 0800 – 0188 (24/7 bereikbaar) of chat met CSG (ma t/m vr 16:00  - 06.00 / za & zo 20.00 – 06.00)

Politie

Bel het landelijke politienummer 0900-8844. Gaat het om (een vermoeden van) seksueel misbruik, vraag dan naar de zedenpolitie. Je kunt ook contact opnemen met de wijkagent of langsgaan op het politiebureau. 

Je kunt een belangrijk verschil maken

Een vermoeden van kindermishandeling kan een zware last zijn. Je kunt je afvragen of je het wel goed ziet? Of dat jij de juiste persoon bent om er iets aan te doen? Bedenk dat je altijd iets kunt doen, zoals in gesprek gaan of hulp vragen. Dat kan ook anoniem. Daarmee kun je een belangrijk verschil maken in het leven van een kind.

Vraag en antwoord

Wat is kindermishandeling?

Elke fysieke, psychische of seksuele mishandeling die bedreigend of gewelddadig is voor een kind, is een vorm van kindermishandeling. Dat kan zijn: 

  • lichamelijke mishandeling of verwaarlozing
  • geestelijke mishandeling of verwaarlozing
  • seksueel misbruik

De verschillende vormen van kindermishandeling kunnen ook tegelijk voorkomen.

Is het melden van kindermishandeling verplicht?

Het is niet wettelijk verplicht om een vermoeden van kindermishandeling te melden. 

Je hebt wel een professionele norm om een vermoeden van directe nood en ernstige onveiligheid te melden bij Veilig Thuis als je werkt in/bij

  • de gezondheidszorg;
  • de maatschappelijke ondersteuning;
  • de jeugdhulp;
  • het onderwijs;
  • de kinderopvang;
  • justitie.

De meldcode huiselijk geweld helpt deze professionals om de situatie goed te kunnen inschatten en geeft advies hoe ze daarmee moeten omgaan. Het gebruik van de meldcode is voor die beroepen wel wettelijk verplicht. 

Kan ik kindermishandeling anoniem melden?

Je kunt zonder je naam te noemen bij Veilig Thuis je vermoedens van kindermishandeling vertellen. Het gezin komt dus niet te weten dat je hebt gebeld met Veilig Thuis.