Toegankelijkheid

Datum toegankelijkheidsverklaring 22-09-2020

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je ondanks dat de site continu in ontwikkeling is toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden. Deze toegankelijksheidsverklaring wordt binnenkort up to date gemaakt.
 

Toegankelijkheidsverklaring ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.

Borging van toegankelijkheid

Wij borgen goede toegankelijkheid door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen:

  • Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van deze website.
  • Deze website is gevalideerd met een geautomatiseerde toegankelijkheidstool en de bevindingen hieruit zijn opgelost.
  • Er heeft een formeel toegankelijkheidsonderzoek plaatsgevonden volgens de WCAG-EM standaard. Hierbij wordt getoetst op zowel functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Planning onderzoek: 25 september 2020.
  • Kennis medewerkers: onze medewerkers houden hun kennis over toegankelijkheid op peil en passen dit toe waar nodig.

Onderdelen waarop de site verbeterd wordt

Zodra de toegankelijkheidstest is geïnventariseerd, worden de onderdelen die verbeterd moeten worden, hier benoemd.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met liaison@minvws.nl.