Toegankelijkheid

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Kom je ondanks dat de site continu in ontwikkeling is toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kun je dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549.  

Download het Toegankelijkheidsonderzoek Techniek Platform Rijksoverheid Online van oktober 2022.

Audit website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

De website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl is onderzocht op de 50 succescriteria van de Web Content Accessibilty Guidelines 2.1 (WCAG 2.1). Uit de audit van de content blijkt dat de content van de website voor het overgrote deel voldoet aan de eisen van de WCAG 2.1. Download het audit-rapport van 19 januari 2024.

Opgenomen in register van toegankelijkheidsverklaringen

Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Zowel voor de functioneel-technische onderdelen als de redactionele aspecten. De status kun je bekijken op de website van het register van toegankelijkheidsverklaringen. 

Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl is opgenomen in het register van toegankelijkheidsverklaringen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met liaison@minvws.nl.