Over de campagne

Huiselijk geweld, zoals kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling, komt in alle lagen van de bevolking voor. En vaak wordt het doorgegeven van generatie op generatie. Omstanders spelen een belangrijke rol om de cyclus van geweld te doorbreken. De campagne ‘Een onveilige thuissituatie doorbreken, begint met je zorgen bespreken’ stimuleert omstanders om het gesprek aan te gaan met een vermoedelijk slachtoffer als zij zich zorgen maken.


De campagne ‘is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).
Bekijk voor meer informatie over de campagne de toolkit met campagnemiddelen.