Herken signalen bij het kind

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Toch zijn er jaarlijks zo’n 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En de signalen daarvan zijn niet altijd even duidelijk. Naast zichtbare wonden of littekens, kan er ook minder zichtbaar misbruik plaatsvinden zoals emotionele of geestelijke verwaarlozing. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn op signalen van kindermishandeling.

Hoe herken ik seksueel misbruik, lichamelijke of geestelijke mishandeling?

Áls kinderen al laten merken dat ze te maken hebben met huiselijk geweld of misbruik, dan doen ze dat niet allemaal op dezelfde manier. Áls kinderen al laten merken dat ze te maken hebben met huiselijk geweld of misbruik, dan doen ze dat niet allemaal op dezelfde manier. Daarom is het van belang om signalen te herkennen en in gesprek te gaan. Toch is het geen kwestie van signalen optellen. Iedere situatie is anders en ieder kind reageert anders.

In de onderstaande lijst vind je alle signalen bij het kind die mogelijk duiden op kindermishandeling. Om een beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het om de signalen die je herkent op een rijtje te zetten. Dat betekent niet direct dat er sprake is van kindermishandeling. Het is wel belangrijk dat je weet hoe kindermishandeling eruit kan zien, zodat je je beter een beeld kunt vormen. Kijk ook naar de signalen bij de volwassene

Signalen bij het kind die mogelijk duiden op kindermishandeling

Wat doet de persoon die het kind slecht behandelt?

Bij mishandeling is niet altijd sprake van kwade wil. Soms zit een volwassene niet goed in zijn of haar vel en reageert dat onterecht af op het kind. Hij of zij is dan gebaat bij goede hulp of ondersteuning. Lees alle signalen bij de volwassene in geval van kindermishandeling.