Herken signalen bij de volwassene

Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Toch zijn er jaarlijks zo’n 100.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En de signalen daarvan zijn niet altijd even duidelijk. Naast zichtbare wonden of littekens, kan er ook minder zichtbaar misbruik plaatsvinden zoals emotionele of geestelijke verwaarlozing. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn op signalen van kindermishandeling. Bekijk alle mogelijke signalen van kindermishandeling in de onderstaande lijst. 

In de onderstaande lijst vind je alle signalen bij de volwassene die mogelijk duiden op kindermishandeling. Om een beter overzicht te krijgen van de situatie, helpt het om de signalen die je herkent op een rijtje te zetten. Dat betekent niet direct dat er sprake is van kindermishandeling. Het is wel belangrijk dat je weet hoe kindermishandeling eruit kan zien, zodat je je beter een beeld kunt vormen. Kijk ook naar de signalen bij het kind

Signalen bij de volwassene die mogelijk duiden op kindermishandeling

Twijfel je over de signalen?

Een vermoeden van kindermishandeling kan een zware last zijn. Je kunt je afvragen of je het wel goed ziet. Kom bij twijfel in actie.

Ga met de volwassene in gesprek om duidelijkheid te verkrijgen.