Het verhaal van Rens

Rens maakte zich zorgen om zijn vader (87 jaar). Hij nam de zorgtaken voor zijn vader op zich. En zijn zus en haar man - een accountant - deden de belastingaangiften. Jarenlang ging dat goed, tot zijn zus plotseling de zorgtaken overnam zonder het hem te vertellen.

Illustratie van een pleger die de een oudere slecht behandelt

Herken signalen bij de pleger

"Mijn zus regelde plotseling allerlei doktersbezoeken voor mijn vader om de diagnose Alzheimer vast te stellen. Mijn vader snapte er niets van, ik ook niet. En hij vroeg mij steeds om uitleg. Ik bedacht me dat het belangrijk was dat mijn vader zijn wensen in een levenstestament zou vastleggen. Tot mijn schrik bleek hij al een testament te hebben! Hierin stond dat mijn zwager de belangrijke beslissingen mocht nemen, als mijn vader dit zelf niet meer zou kunnen. En ook dat het mijn vaders wens was dat ik deze taak nooit zou krijgen... Mijn vader wist niet eens dat ik was uitgesloten en dat wilde hij ook helemaal niet.

Toen mijn zwager en zus ineens de controle over de financiële administratie overnamen en  afschriften naar hun eigen adres lieten sturen, wist ik dat er iets niet klopte. Dat gevoel werd nog sterker toen mijn vader mij een brief van de bank liet lezen over een saldotekort. Ik heb niet laten merken aan mijn zwager en zus dat ik van het testament wist en probeerde ondertussen feiten te verzamelen."

Bel Veilig Thuis

"Via mijn vader kreeg ik steeds meer gekke dingen te horen. Zo ging hij plotseling verhuizen naar de woonplaats van mijn zwager en zus, 125 km verderop. Ik schrok ervan dat er niet met mij werd overlegd over zulke grote beslissingen. Ik was bang dat ik het contact met mijn vader zou verliezen als ik mijn zorgen zou uitspreken, maar mijn vader klaagde regelmatig dat er met hem werd gesold. Daarom besloot ik mijn zorgen te delen met Veilig Thuis."

Praat met anderen

"Op een gegeven moment ga je toch aan jezelf twijfelen, zie ik het allemaal nog wel goed? Ik schaamde me, maar besprak ik de situatie toch met een aantal mensen in mijn directe omgeving, waaronder professionals uit de zorg. Dat hielp. Door die gesprekken wist ik dat ik openheid van zaken moest eisen. Dat ik in gesprek wilde met mijn familie over de situatie zorgde er uiteindelijk voor dat mijn zwager een verklaring opstelde. Daarin stond dat mijn vader geen contact meer met mij of mijn gezin wil. Gelukkig hebben we stiekem toch contact gehouden, en bleek uit niets dat hij geen contact meer met mij wilde.

Ik heb veel feiten verzameld die bevestigen dat mijn zus en zwager mijn vader financieel hebben misbruikt. De spaarrekening van mijn vader is leeggetrokken voor huizen in Hongarije en er waren stiekeme donaties gedaan aan mijn zwager, zus en hun kinderen. Een situatie die ik nooit voor ogen had gehouden in ons gezin, maar die ons toch is overkomen. Wees alert, zorg dat er altijd een vorm van toezicht is geregeld in je levenstestament én maak je zorgen en twijfels bespreekbaar. Hoe lastig dit ook is.”

Rens heeft geprobeerd zijn vader alsnog te beschermen via een juridische procedure. Tot een zitting is het nooit gekomen, omdat zijn vader plotseling overleed.

Wat je zelf kunt doen als je je zorgen maakt