Vraag professioneel advies bij zorgen om een oudere

Maak je je zorgen om een oudere en wil je je zorgen delen? Er zijn verschillende professionals die je kunnen helpen. Zo heeft Veilig Thuis een professionele hulplijn die je gratis kunt bellen of waarmee je kunt ook chatten. Dit kan ook anoniem. 

Het is fijn om je zorgen te delen met een professional. Als jij de situatie van de oudere beschrijft, kunnen de medewerkers van Veilig Thuis je advies geven. Advies over wat jij kunt doen en over wat zij voor de oudere kunnen betekenen. 

Veilig Thuis

Bij Veilig Thuis kan iedereen advies inwinnen over vermoedens van huiselijk geweld. Bel Veilig Thuis op 0800-2000 voor advies en hulp (24/7 bereikbaar). Of chat (ma t/m vr 09:00 - 17:00). Advies vragen kan anoniem, dat wil zeggen dat je zonder je naam te noemen kunt vertellen over je vermoeden van ouderenmishandeling. De oudere en de eventuele (andere) familieleden komen dus niet te weten dat je hebt gebeld met Veilig Thuis. Elke Veilig Thuis-organisatie heeft specialisten ouderenmishandeling in dienst. 

  • Een medewerker van Veilig Thuis luistert naar je verhaal en stelt vragen over de situatie waar je je zorgen om maakt. 
  • Veilig Thuis denkt met je mee en gaat samen met jou na of je het goed ziet of niet. 
  • Je krijgt advies over wat je misschien zelf kunt doen. Bijvoorbeeld of je het gesprek kunt aangaan en hoe je dat op een goede manier doet. Want je loopt altijd wel enig risico als je je ermee bemoeit. Je mag altijd zelf beslissen wat je met hun advies doet.
  • Veilig Thuis kan ook zelf onderzoek doen. Daarvoor moet er eerst een melding worden gedaan.

Is er direct gevaar?

Bel bij direct gevaar altijd 112.

Politie

Gaat het om (een vermoeden van) seksueel misbruik, vraag dan naar de zedenpolitie via het landelijke politienummer 0900-8844. Je kunt ook contact opnemen met de wijkagent of langsgaan op het politiebureau. 

Bank of notaris

Financieel misbruik van ouderen kun je ook melden bij de bank waar het slachtoffer een bankrekening heeft. Of bij een notaris met wie gesproken wordt over het vastleggen of wijzigen van officiële documenten van de oudere. Afhankelijk van de situatie geven zij advies over wat je het beste kunt doen. Het kan ook dat zij zelf onderzoek gaan doen.