Het verhaal van meneer en mevrouw Meijer

Meneer en mevrouw Meijer maakten zich zorgen over hun buurvrouw. Lees welke signalen van ouderenmishandeling zij herkenden en hoe ze in actie kwamen om hun buurvrouw te helpen.

Illustratie van een omstander die een signaal herkent bij een oudere

Herken signalen bij een oudere

"Onze buurvrouw liep steeds vaker verward rond. Ze droeg vieze kleren en riep om haar overleden man. We hadden echt overlast van onze buurvrouw. Tegelijkertijd maakten we ons zorgen om haar. Ze zag er met de dag armetieriger uit. Het leek wel alsof ze amper nog voor zichzelf zorgde. We vroegen ons af wat we zouden kunnen doen, wie zou haar kunnen helpen?"

Praat met anderen

"We besloten een gesprek aan te knopen met de thuiszorgmedewerker die dagelijks bij onze buurvrouw langskwam. We schoten haar op de gang aan en vertelden waarom we ons steeds meer zorgen maakten.

De thuiszorgmedewerker was blij dat het ons ook opviel. Zij was ook bezorgd. Ze vertelde dat ze onze buurvrouw steeds vaker aantrof met een lege koelkast en een uitpuilende wasmand. Doordat wij onze zorgen deelden, kreeg de thuiszorgmedewerker beter zicht op hoe slecht het eigenlijk ging met onze buurvrouw."

Illustratie van een pleger die de een oudere slecht behandelt

Herken signalen bij een pleger

"Onze buurvrouw was afhankelijk van de zorg van haar mantelzorger, maar die liet haar aan haar lot over. Er werden geen boodschappen voor haar gedaan, bijna al haar kleding was kapot, het huis was vies… Ondertussen werd de pinpas die ze aan haar mantelzorger had gegeven, wél veelvuldig gebruikt."

Praat met de oudere

"De thuiszorgmedewerker besprak de situatie met de wijkverpleegkundige. Die ondernam direct actie. Ze ging het gesprek aan met ons en zocht contact met mentorschap Rotterdam, waar de buurvrouw al eerder hulp van had gekregen. Zij zijn vervolgens in gesprek gegaan met onze buurvrouw."

Illustratie van vrouw met telefoon die belt met een medewerker van Veilig Thuis

Bel Veilig Thuis

"De wijkverpleegkundige en het Mentorschap Rotterdam besloten contact op te nemen met Veilig Thuis. Inmiddels krijgt onze buurvrouw de zorg die ze nodig heeft. Ook heeft ze een mentor gekregen. We ontvingen vorige week een bedankkaartje van de mentor met het bericht dat het goed gaat met onze buurvrouw en dat er ruimte voor haar is vrijgekomen in een verpleegtehuis, gelukkig maar."

"We zijn blij dat we onze zorgen hebben gedeeld met de thuiszorgmedewerker. Als thuiszorgmedewerker zie je een oudere maar even, als buren hoor en zie je veel meer. Let daarom op elkaar en bespreek je zorgen als je ziet dat bijvoorbeeld je buurvrouw zich anders gedraagt. We hebben onze buurvrouw echt geholpen met dat ene gesprekje met de thuiszorgmedewerker."

Wat je zelf kunt doen als je je zorgen maakt