Huwelijksdwang

In Nederland mag je zelf je partner kiezen. Heb je het vermoeden dat er iemand in je omgeving móet trouwen? Of dat iemand niet zelf zijn/haar partner mag kiezen? Dan kan er sprake zijn van huwelijksdwang. Dat is verboden in Nederland. Hier vind je meer informatie over huwelijksdwang en wat je kunt doen. 

Wanneer is er sprake van huwelijksdwang?

Zelf je partner kunnen kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je uit eigen vrije wil. Als één of beide partners onder druk worden gezet of gedwongen worden om te trouwen is er sprake van huwelijksdwang. Er wordt dan een huwelijk gesloten tegen de wil van één of beide partners. Ook kan er sprake zijn van een kindhuwelijk waarbij iemand jonger is dan 18 jaar.

De druk van ouders, familie en/of de gemeenschap om te trouwen, kan subtiel tot zeer dwingend zijn met dreigementen of geweld. De druk kan zowel fysiek als psychisch zijn. 

Strafrecht en civiel recht

Artikel 284 van het Wetboek van Strafrecht stelt ‘dwang’ strafbaar. Dit artikel is van toepassing bij het dwingen tot een huwelijk. Wie met bedreiging, intimidatie of met andere middelen iemand dwingt iets te doen of te laten, begaat een misdrijf.  Het gaat gepaard met sociale druk, dreiging en soms met fysiek geweld en vrijheidsberoving. Kijk voor meer informatie op de website van het LKHA

Wie kan ik om hulp vragen?

Denk je dat iemand uit jouw omgeving gevaar loopt om te worden uitgehuwelijkt, schakel dan direct hulp in en neem contact op met de Veilig Thuis-organisatie bij jou in de buurt. Deze is 24/7 bereikbaar op 0800-2000 of via de website Veilig Thuis. Je kunt ook chatten met Veilig Thuis (ma t/m vr 09.00 – 17.00).

Als iemand al in het buitenland is of op korte termijn naar het buitenland dreigt te gaan om daar gedwongen te trouwen of al getrouwd is, kun je contact opnemen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Via 070 – 3454319. Of via mail: LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

Bij direct gevaar bel je 112.

Hoe herken ik huwelijksdwang?

Ieder jaar zijn er honderden gevallen van huwelijksdwang in Nederland. Het gaat vooral om meisjes of vrouwen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Ook kan het gaan om jongens of mannen in die leeftijd. 

Huwelijksdwang is lastig te herkennen. Voor de buitenwereld is het meestal niet zichtbaar. Soms tonen slachtoffers licht verzet, maar uit angst, schaamte of loyaliteit aan de familie schikken zij zich meestal naar de keuze van de ouders of gemeenschap. 

Lees meer over het herkennen van huwelijksdwang.

Wat kan ik doen als ik huwelijksdwang vermoed?

Huwelijksdwang is een zeer gevoelig onderwerp. Het vraagt de grootste zorgvuldigheid. Het is belangrijk om niet zomaar gesprekken te voeren met de ouders of familie. Soms kan openheid juist (meer) gevaar opleveren voor betrokkenen. 

Neem dus altijd eerst contact op met een expert en bespreek met deze persoon de situatie en jouw zorgen. Lees hier welke dat zijn in jouw regio