Herken huwelijksdwang

Huwelijksdwang is verboden in Nederland. Toch worden jaarlijks honderden jongeren – met name jonge vrouwen – onder druk gezet om te trouwen met iemand tegen de eigen wil in. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn op signalen van huwelijksdwang. 

Ieder jaar zijn er honderden gevallen van huwelijksdwang in Nederland. Het gaat vooral om meisjes of vrouwen in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Maar ook wel om jongens of mannen in die leeftijd. 

Huwelijksdwang is lastig te herkennen. Voor de buitenwereld is het meestal niet zichtbaar. Soms tonen slachtoffers licht verzet, maar uit angst, schaamte of loyaliteit aan de familie schikken zij zich meestal naar bij de keuze van ouders of gemeenschap. En ondergaan zij lijdzaam alle formaliteiten die bij een huwelijksvoltrekking horen. Veel slachtoffers zitten in een sterk afhankelijke positie. Ze hebben geen eigen inkomen en/of kennen bijna niemand anders buiten de familie. 

Hieronder vind je een overzicht van signalen die kunnen wijzen op huwelijksdwang. Let op: deze kunnen ook passen bij andere problemen. Vraag dan ook altijd om advies als je vermoedt dat er sprake is van (mogelijke) huwelijksdwang.

Signalen bij mogelijke slachtoffers

Hij/zij:

 • vertoont verandering in gedrag: is teruggetrokken, verlegen, bang, boos of agressief;
 • eet slecht;
 • mag niet meer alleen reizen en wordt steeds gebracht of gehaald door familie;
 • is vaak afwezig;
 • mag niet meer naar school, hobby’s, sport of werk;
 • brengt minder tijd door met vrienden of vriendinnen;
 • mag niet uitgaan of praten met jongens/meisjes;
 • verbreekt vriendschappen of contact met anderen;
 • beantwoordt telefoon of berichten niet, is online niet meer actief;
 • is zwanger;
 • is plotseling verloofd met een onbekend iemand.

Andere signalen

 • Er zijn conflicten met de ouders.
 • Er zijn in de ogen van de ouders gedragsproblemen.
 • Heeft verkeerde vrienden in de ogen van ouders.
 • Iemand groeit op tussen twee culturen met botsende normen en waarden.
 • Er zijn tekenen van zelfverwonding en/of mishandeling.
 • Loopt weg van huis.