Herken achterlating

Achterlating is verboden in Nederland. Toch worden jaarlijks honderden met name jongeren en vrouwen slachtoffer van achterlating. Het lukt hun niet om terug te keren naar Nederland. Terwijl de rest van het gezin of familie thuis in Nederland is. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn op signalen van achterlating. 

Iedereen kan worden achtergelaten, maar meestal zijn het jongeren tussen 11 en 20 jaar en vrouwen tussen 20 en 35 jaar, soms met hun kinderen. Het komt meestal voor in landen in Noord-Afrika, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. 

Achterlating is lastig te herkennen. Soms heeft iemand een vermoeden dat hij/zij achtergelaten wordt. Er kunnen dan gedragsveranderingen optreden. Iemand krijgt dan een andere houding, verbreekt vriendschappen, raakt meer in zichzelf gekeerd of wordt juist opstandig. Vaak komt iemand niet meer terug na een vakantie in het land van herkomst.

Hieronder een overzicht van signalen die kunnen wijzen op achterlating. Let op: deze kunnen ook passen bij andere problemen. Vraag dan ook altijd even om advies als je vermoedt dat er sprake is van (mogelijke) achterlating.

Signalen bij mogelijke slachtoffers

Hij/zij

 • vertoont verandering in gedrag: is teruggetrokken, verlegen, bang, boos, agressief;
 • eet slecht;
 • mag niet beschikken over eigen identiteitsbewijs; 
 • is bang om op vakantie te gaan;
 • geeft aan dat familie eerder of plotseling afreist naar het buitenland;
 • mag niet (meer) alleen reizen en wordt steeds gebracht of gehaald door familie;
 • mag niet (meer) naar school, hobby’s, sport of werk;
 • verbreekt vriendschappen of contact met anderen;
 • beantwoordt telefoon of berichten niet, is online niet meer actief;
 • komt niet terug van vakantie of familiebezoek in het buitenland.

Andere signalen

 • Er zijn conflicten met de ouders.
 • Er zijn in de ogen van de ouders gedragsproblemen.
 • Heeft verkeerde vrienden in de ogen van ouders.
 • Iemand groeit op tussen twee culturen met botsende normen en waarden.
 • Er zijn tekenen van zelfverwonding en/of mishandeling.
 • Loopt weg van huis.