Achterlating

Wat is achterlating?

Niemand mag tegen zijn zin naar het buitenland gestuurd of daar achtergelaten worden. Er is sprake van achterlating als je zelf niet meer terug kunt keren naar Nederland. Bijvoorbeeld wanneer je achtergelaten wordt zonder ticket en paspoort, terwijl de rest van je familie terugkeert naar huis. 

Je kunt om verschillende redenen worden achtergelaten. Soms zijn er problemen of veel ruzies thuis. Ook kan je familie veel druk ervaren om je weg te sturen, bijvoorbeeld vanuit de gemeenschap of familie. 

Iedereen kan worden achtergelaten, maar meestal zijn het jongeren tussen 11 en 20 jaar en vrouwen tussen 20 en 35 jaar, soms met hun kinderen. Het komt in veel landen voor.

Ben je bang dat je achtergelaten wordt? 

Het is lastig om vooraf zeker te weten dat je achtergelaten wordt, vaak zijn de signalen niet duidelijk. Toch kun je vooraf het gevoel hebben dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld wanneer ineens een reis wordt gepland en de familie niet veel loslaat over wat de plannen zijn. 

Twijfel niet en neem op tijd actie. Eenmaal in het buitenland, is het moeilijker om terug te keren.

Noodgeval?

Ben je in direct gevaar? Bel dan 112. 

Wat kun je vooraf doen?

Heb je het gevoel dat er iets niet klopt aan een reis die binnenkort plaatsvindt? Bedenk of het een goed idee is om wel of niet te gaan. 
Moet je op reis? Bereid je dan goed voor en vraag hulp. 

Voor vertrek
1. Verzamel alle belangrijke gegevens voordat je uit Nederland vertrekt: recente pasfoto, kopie paspoort, adresgegevens buitenland, BSN-nummer (staat op je paspoort/achterkant ID-kaart) en vluchtgegevens. 

Stuur die naar een (geheim) e-mailadres van jezelf of sla het op in de Cloud. Dat is belangrijk, want dan kan je er ook bij als je telefoon wordt afgepakt.

2. Zoek iemand die je vertrouwt. Of vraag (anoniem) advies aan Veilig Thuis (0800-2000). 

3. Zet in je mobiel de telefoonnummers van hulpinstanties en de persoon die je vertrouwt. Gebruik daarvoor andere namen.
* Ministerie van Buitenlandse Zaken: +31 247 247 247 (ook whatsapp) 
* LKHA: +31 70 345 4319

4. Download de ReisApp van het ministerie van Buitenlandse Zaken met contactgegevens van Nederlandse ambassades. 

Maak afspraken met een vertrouwenspersoon in Nederland:

1. Stuur alle belangrijke gegevens (punt 1) ook naar de persoon die je vertrouwt.

2. Maak afspraken: wanneer en hoe heb je contact met hem of haar? Bijvoorbeeld door te bellen, sms’en, whatsappen of een e-mail te sturen. 

3. Spreek een codewoord af voor het geval je in nood bent en niet veel kunt zeggen.

4. Spreek af wat de ander moet doen als je geen contact opneemt of niet terugkomt. Spreek af dat hij of zij hulp zoekt. (Zie organisaties hieronder)

5. Heb je vertraging of blijf je langer? Vergeet je contactpersoon niet te informeren! 

Ben je al in het buitenland? 

  • Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) helpt slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating die in het buitenland zijn terug te keren naar Nederland. Het LKHA werkt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades.