Achterlating

Niemand mag tegen zijn/haar wil in het buitenland worden achtergelaten. Toch worden jaarlijks honderden mensen – met name jongeren en vrouwen – slachtoffer van achterlating. Maak je je zorgen om een meisje, vrouw of jongen in je omgeving? Dan vind hier je meer informatie over achterlating en wat je kunt doen. 

Wat is achterlating?

Bij achterlating wordt iemand tegen zijn/haar zin in het buitenland achtergelaten terwijl de rest van het gezin of familie terugkeert naar Nederland. Er is sprake van een onvrijwillige ofwel gedwongen breuk met de sociale omgeving in Nederland.  

Door reistickets en het Nederlandse paspoort af te pakken, wordt voorkomen dat iemand terugkeert naar Nederland. Vaak wordt iemand onder valse voorwendselen meegenomen naar het buitenland. 

Iemand kan om verschillende redenen worden achtergelaten. Een jongere wordt vaak achtergelaten vanwege verwestering en opvoedproblemen zoals wangedrag, verkeerde vrienden, LHBTI+ en/of afglijden criminaliteit. Bij vrouwen speelt vaak huwelijksproblemen of aantasting van de familie-eer. 

Wie kan ik om hulp vragen?

Denk je dat iemand uit jouw omgeving gevaar loopt, schakel dan direct hulp in en neem contact op met de Veilig Thuis-organisatie bij jou in de buurt. Deze is 24/7 bereikbaar op 0800-2000 of via de website Veilig Thuis.

Je kunt ook bellen met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Via 070-3454319. Of via mail: LKHA@veiligthuishaaglanden.nl.

Bij direct gevaar bel je met 112.

Is iemand al in het buitenland?

Als iemand al in het buitenland is of op korte termijn naar het buitenland dreigt te gaan, neem dan direct contact op met het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA). Het LKHA helpt slachtoffers die in het buitenland zijn, terug te keren naar Nederland. Het LKHA werkt samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassades. 

Je kunt het LKHA bereiken via: 

Hoe herken ik achterlating?

Iedereen kan worden achtergelaten, maar meestal zijn het jongeren tussen 11 en 20 jaar en vrouwen tussen 20 en 35 jaar, soms met hun kinderen. Het komt meestal voor in landen in Noord-Afrika, Oost-Afrika en het Midden-Oosten. 

Achterlating is lastig te herkennen. Soms heeft iemand een vermoeden dat hij/zij achtergelaten wordt. Er kunnen dan gedragsveranderingen optreden. Iemand krijgt dan een andere houding, verbreekt vriendschappen, raakt meer in zichzelf gekeerd of wordt juist opstandig. Vaak komt iemand niet meer terug na een vakantie in het land van herkomst. Lees meer over het herkennen van achterlating.

Wat kan ik doen als ik achterlating vermoed?

Achterlating is een zeer gevoelig onderwerp. Het vraagt de grootste zorgvuldigheid. 

Het is belangrijk om niet zomaar gesprekken te voeren met de ouders of familie. Soms kan openheid juist (meer) gevaar opleveren voor betrokkenen. Het kan zijn dat ouders vanwege schaamte, eer of druk vanuit de familie een meisje, vrouw en/of jongen dan eerder naar het buitenland brengen en daar achterlaten.  

Neem dus altijd eerst contact op met een expert en bespreek met deze persoon de situatie en jouw zorgen. Lees hier welke dat zijn in jouw regio.