Wat kun je doen?

Maak je je zorgen om een meisje of vrouw in je omgeving? Blijf er niet mee rondlopen. Misschien is er niets aan de hand, maar wat als je zorgen blijken te kloppen? Vraag dan ook om advies en bespreek de situatie met een deskundige. Ga nooit zomaar zelf het gesprek aan met de ouders of familie. 

Vraag altijd eerst om advies

Meisjesbesnijdenis is een zeer gevoelig onderwerp. Het vraagt de grootste zorgvuldigheid. 

Het is belangrijk om niet zomaar gesprekken te voeren met de ouders of familie van het meisje. Soms kan openheid juist (meer) gevaar opleveren voor het meisje. Het kan zijn dat ouders vanwege schaamte of druk vanuit de familie het meisje dan eerder laten besnijden. 

Neem dus altijd eerst contact op met een expert, zowel bij een dreigende besnijdenis als bij een besnijdenis die al is gebeurd. Bespreek met deze persoon de situatie en jouw zorgen. In jouw regio is dat:

Als je twijfelt of het niet zeker weet, kun je er altijd met iemand over praten. Dit kan met:

  • Het consultatiebureau of de GGD bij jou in de buurt. Op www.ggd.nl vind je de GGD bij jou in de buurt. 
  • De jeugdprofessional van de school waar het meisje op zit.
  • De Veilig Thuis-organisatie bij jou in de buurt, 24/7 bereikbaar op 0800-2000 of via de website Veilig Thuis. Bij elke Veilig Thuis is een expert VGV werkzaam die deskundig is op het gebied van meisjesbesnijdenis. 

Je kunt ook bellen of mailen met:

Spreekuur meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis kan leiden tot ernstige lichamelijke, seksuele en/of mentale klachten. Ook op latere leeftijd. Bijvoorbeeld ernstige menstruatieproblemen, infecties, plasproblemen, pijn, seksuele problemen, psychische klachten, vruchtbaarheidsproblemen, shock en zelfs het risico op overlijden. Het is dan ook van belang dat meisjes of vrouwen goede nazorg krijgen. Pharos heeft een folder ontwikkeld voor meisjes en vrouwen die besneden zijn

Verspreid over het land worden spreekuren VGV gehouden. Deze zijn laagdrempelig en worden uitgevoerd deskundige verpleegkundige of arts op het gebied van meisjesbesnijdenis. Op de site van Pharos vind je de contactgegevens van de spreekuren. Vertel het meisje of de vrouw in je omgeving waar je je zorgen om maakt van de hulp die zij kan krijgen. Geef haar de folder of ga eventueel met haar mee. Maar alleen als zij dat zelf wil.