Meisjesbesnijdenis is niet ‘normaal’

Ouders denken vaak dat zij er goed aan doen om hun dochter(s) te laten besnijden. Omdat het hoort bij hun cultuur. Of omdat zij denken dat het bij hun geloof hoort. Maar meisjesbesnijdenis is niet normaal. Het is verboden in Nederland. Ook diverse islamitische geestelijke leiders hebben zich uitgesproken tegen meisjesbesnijdenis.

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

In Nederland is meisjesbesnijdenis strafbaar. Het is verboden om een meisje dat in Nederland woont te (laten) besnijden. Oók als het in het buitenland gebeurt. Je mag van de wet ook niet helpen bij een besnijdenis of deze voorbereiden. 

Bij meisjesbesnijdenis is de druk om het te doen vanuit de familie en/of gemeenschap erg groot. Nee zeggen, is dan ook bijzonder lastig voor het meisje zelf. Maar ook voor de ouders. Om ouders te helpen of te overtuigen dat ze het niet moeten doen, heeft de overheid een document gemaakt. Dit is de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’. Daarin staat dat meisjesbesnijdenis slecht is voor de gezondheid. Ook staat erin dat het in Nederland verboden is en dat de ouders in de problemen komen als het meisje toch besneden wordt. 

De Verklaring tegen meisjesbesnijdenis is een bewijs dat ouders zelf aan de familie kunnen laten zien en hen helpt om nee te zeggen. Ook is het een bewijs waarmee je ouders kunt overhalen om hun dochter niet te laten besnijden. Juist omdat het strafbaar is in Nederland. Ook ‘lichte’ vormen van meisjesbesnijdenis. Leg uit dat de ouders in de gevangenis kunnen komen als er iets gebeurt met hun dochter. 

De Verklaring tegen meisjesbesnijdenis is er in zeven talen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Somalisch, Amhaars en Tigrinya. Download een verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Of vraag een geprinte versie gratis aan via de mail bij de GGD: vgv@ggdghor.nl.

Fatwa’s

Wereldwijd hebben belangrijke islamitische geestelijke leiders diverse fatwa’s tegen meisjesbesnijdenis uitgesproken. Een fatwa is een advies van een islamitische geleerde op basis van de Koran en de Soenna met betrekking tot een specifieke kwestie. Een fatwa is geen vonnis en is dan ook niet bindend. Maar dat religieuze leiders zich tegen meisjesbesnijdenis uitspreken, kan wel de ouders overtuigen om hun dochter niet te laten besnijden. 

Ook hebben Nederlandse imams tijdens een discussiebijeenkomst in 2007 een verklaring ondertekend waarin zij aangeven actief mee te willen werken aan de bestrijding van meisjesbesnijdenis in Nederland.

Fatwa uit Egypte, 2006

In 2006 is er in Egypte een fatwa opgesteld door de hoogste islamitische geestelijke van Egypte, de Grand Mufti professor dr. Ali Goma’a. Meisjesbesnijdenis moet gezien worden als strafbare agressie en als een misdaad tegen de mensheid. Een moslim dient de integriteit van het menselijk lichaam te beschermen. Meisjesbesnijdenis staat daarmee haaks op de essentie van de islam. Hierom mogen moslims volgens hem het gebruik niet langer toepassen.

Fatwa uit Mauritanië, 2011

In 2011 zijn religieuze leiders uit tien Afrikaanse landen bijeengekomen in Mauritanië om een fatwa uit te spreken tegen meisjesbesnijdenis. Het gaat om geleerden uit Egypte, Soedan, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Mali, Niger, Burkina Faso en Mauritanië.