Herken meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis vindt nog steeds plaats. Ook al is het verboden in Nederland. Zo’n 4.200 meisjes lopen het risico om besneden te worden de komende twintig jaar. Meisjesbesnijdenis kan leiden tot zeer ernstige lichamelijke, seksuele en mentale klachten zoals extreme pijn, infecties, shock of zelfs het risico op overlijden. Het is dan ook belangrijk om alert te zijn op signalen van meisjesbesnijdenis. 

In Nederland zijn er zo’n 41.000 vrouwen die besneden zijn. En lopen ongeveer 4.200 meisjes de komende twintig jaar het risico besneden te worden. De meeste meisjes worden besneden tussen de 4 en 12 jaar, meestal op vakantie in het land van herkomst. Zij komen vaak uit Somalië, Egypte, Ethiopië, Eritrea, Soedan en de Koerdische autonome regio in Irak. 
Meisjes lopen het meeste risico in de langere vakanties bij bezoek aan het land van herkomst. En als vrouwen in de familie zoals de moeder of een zus al besneden zijn. 

Hoe herken ik meisjesbesnijdenis?

Bij meisjesbesnijdenis is er een onderscheid te maken in een dreigende en een al uitgevoerde besnijdenis. Hieronder een overzicht van signalen die kunnen wijzen op meisjesbesnijdenis. Let op: zij kunnen ook passen bij andere problemen. Vraag dan ook altijd even om advies als je vermoedt dat er sprake is van (mogelijke) meisjesbesnijdenis. 

Signalen die kunnen wijzen op een besnijdenis die mogelijk plaats gaat vinden: 

 • Er zijn geruchten of verhalen over een komende besnijdenis van een meisje. 
 • Er is een buitenlandse vakantie gepland, naar het land van herkomst. 
 • Er is een verhuizing aanstaande. 
 • Het meisje laat voorzichtig zelf iets los. 

Signalen die kunnen duiden op een recent uitgevoerde besnijdenis: 

 • Het meisje is ziek geweest in de vakantie. 
 • Er is sprake van schoolverzuim, ze gaat niet naar school. 
 • Het meisje ziet er moe, uitgeput of vaal uit. 
 • Ze gaat lang naar het toilet. 
 • Ze klaagt over buikpijn. 
 • Ze kan zich niet goed concentreren.
 • Ze is stil en teruggetrokken. 
 • Ze reageert gesloten of afstandelijk. 
 • Ze blijft weg van gezondheidsonderzoeken. 
 • Ze kan een periode niet gymmen. 
 • Ze heeft moeite met lopen.

Signalen bij ouders of familie

Bij meisjesbesnijdenis is de druk om het te (laten) doen vanuit de familie en/of gemeenschap erg groot. Nee zeggen, is dan ook bijzonder lastig voor het meisje zelf. Of voor de ouders. Vaak laten ouders hun dochters besnijden om het gezin en de meisjes te beschermen. De ouders zijn bang dat het meisje geen huwelijkspartner kan vinden en dat de gemeenschap haar of het gezin niet (meer) zal accepteren. 

De kans dat de ouders hun dochter laten besnijden is dan ook groter als:

 • Meisjesbesnijdenis een gewoonte is binnen de cultuur van de ouders of de gemeenschap waartoe het gezin behoort.
 • De moeder en/of een zus al besneden is.
 • Directe familieleden een voorstander zijn van meisjesbesnijdenis.
 • Het gezin contact onderhoudt met mensen die voorstander zijn van meisjesbesnijdenis.