Wat zijn de gevolgen als ik iets doe?

Je vermoedt huiselijk geweld en je wilt iets doen, maar je bent bang voor de gevolgen als je je ermee bemoeit. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor jouzelf en voor het slachtoffer? 

Probeer in te schatten hoe acuut de situatie is. Als het echt onveilig is, bel dan 112. In andere gevallen, vermijd de directe confrontatie. Enig risico is er altijd, want soms is de pleger erg agressief. Wel is het zo dat het niet vaak voorkomt dat een pleger zijn agressie op een omstander richt. Maar in zo’n situatie kun je beter wachten tot de pleger weg is. Als je zeker weet dat het slachtoffer alleen is, probeer dan om het gesprek aan te gaan. 

Als je het moeilijk vindt om de situatie in te schatten, overleg met iemand in je omgeving en/of bel of chat (anoniem) met Veilig Thuis

Wat zijn de risico’s voor mij?

Misschien ben je bang dat je relatie met de betrokkenen wordt verstoord als je iets doet. Of dat je vals wordt beschuldigd en anderen vinden dat jij problemen zoekt. Of misschien ben je bang dat iemand het contact verbreekt en de bemoeienis niet op prijs stelt. Dan is het belangrijk om het toch te blijven proberen. Geef niet na één poging op.

Jouw bemoeienis zal niet direct tot verandering leiden, maar op de langere termijn wel. Meestal wordt er echt wel iets in werking gezet. 

Wat gebeurt er met het slachtoffer?

Alleen als je een melding doet, zal Veilig Thuis in actie komen. Bij elke melding die binnenkomt beoordeelt Veilig Thuis eerst de veiligheid van de betrokkenen. Op basis hiervan besluit Veilig Thuis of ze de melding door kan sturen naar een lokale hulpverlener. Als dat niet kan, gaat Veilig Thuis zelf in gesprek met de betrokkenen. Zo krijgt Veilig Thuis een beeld van wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om het voor iedereen weer veilig te maken. Daarbij werkt Veilig Thuis nauw samen met andere instellingen en professionals. 

Veilig Thuis laat jou als melder weten of ze de melding in behandeling neemt. Als Veilig Thuis zelf met de betrokkenen in gesprek gaat, dan geeft Veilig Thuis altijd een terugkoppeling hierover.