Masker 19

Wat gebeurt er als ik de apotheek om een ‘Masker 19’ vraag?

De apotheker bevestigt jouw ‘Masker 19 bestelling’. Als je alleen bent, belt de apotheker met jou naar Veilig Thuis. Samen kijk je dan hoe je geholpen kan worden. Als een privégesprek met jou op dat moment niet lukt, dan belt de apotheker zelf naar Veilig Thuis. De apotheker vraagt dan eerst jouw naam, adres en geboortedatum. Deze gegevens geeft de apotheker door aan Veilig Thuis. Veilig Thuis gaat samen met de politie een plan bespreken om ervoor te zorgen dat de situatie weer veilig wordt.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Apothekers vallen onder de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Zij volgen de stappen van deze meldcode wanneer iemand om een ‘Masker 19’ vraagt.