Gespannen thuissituaties

We blijven deze periode meer thuis. In veel huishoudens gaat dit goed, maar in sommige situaties lopen de spanningen thuis op. Lees meer over wat jij kunt doen.

Deel je dag in

Sta elke dag om dezelfde tijd op en ga om dezelfde tijd naar bed. Eet, ontspan, beweeg en werk op dezelfde tijdstippen. Maak goede afspraken over wat wel en niet mag, en wie wat doet. Beweeg voldoende. Vraag aan elkaar hoe het gaat en of je wat voor iemand kunt doen.

Uit gevoelens en maak afspraken

Zeg wat je voelt of schrijf het op. Laat kinderen tekenen of hun gevoelens uitbeelden met speelgoed. Laat spanning niet tot onveilige situaties leiden. Zorg dat er afspraken zijn bij wie jij, je partner of je kinderen terecht kunnen als het uit de hand loopt.

Bespreek spanningen en ruzies

Praat ruzies uit, en vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. Bespreek oplossingen: Wat maakt jou, je partner of je kinderen weer rustig?

Neem een time-out

Verlies je de controle? Tel tot 10. Adem diep in en uit. Neem afstand. Zoek een veilige plek. Ga bijvoorbeeld buiten een stukje wandelen, als dat kan en niemand thuis ziek is.

Bekijk meer tips

Meer tips over gespannen thuissituaties vind je op:

Illustratie van man met telefoon die belt met een medewerker van Veilig Thuis

Vraag advies en hulp

Blijf contact houden met vrienden en familie. Praat met iemand die je vertrouwt. Bel of chat als je wil praten, iets wil vragen of iemand zoekt die naar je luistert. Kijk aan wie je advies of hulp kunt vragen over kindermishandeling, partnermishandeling en ouderenmishandeling.