Nieuwsbrief Veilig ouder worden - 6

Iedereen heeft het recht om veilig oud te worden. Toch hebben in Nederland 170.000 ouderen sinds hun 65e levensjaar te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. ‘Veilig ouder worden’ is een samenwerking van het ministerie van VWS, Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen. Met als doel het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen. De nieuwsbrief Veilig ouder worden houdt je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit thema.

15 juni internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 juni is het de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Het is goed dat deze dag er is. Want ouderenmishandeling komt helaas nog steeds voor. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Bewustwording dat ouderenmishandeling bestaat, is de eerste stap om het te kunnen stoppen. De internationale dag tegen ouderenmishandeling helpt daarbij. In deze tijd is die bewustwording extra nodig. Want corona heeft ouderen kwetsbaarder gemaakt. Blijf dus alert op signalen, houd contact en schakel tijdig hulp in.

Gebruik deze social posts op 15 juni

Ben je nog op zoek naar een social post over de dag tegen ouderenmishandeling voor jouw organisatie? Hier geven we een paar suggesties. Bijpassende beelden kun je downloaden op Huiselijk geweld|Campagnetoolkits.nl.

  • Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op 20 thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Bekijk wat jij kunt doen op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. #dagtegenouderenmishandeling
  • Vandaag is het internationale dag tegen ouderenmishandeling. Kijk op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl hoe je ouderenmishandeling kunt herkennen en wat je eraan kunt doen. #dagtegenouderenmishandeling
  • Wist je dat financieel misbruik ook ouderenmishandeling is? Op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl lees je hoe je het kunt herkennen. #dagtegenouderenmishandeling
  • Vermoed jij dat een oudere wordt mishandeld? Praat erover en maak het verschil #dagtegenouderenmishandeling

"Je moet het kunnen en durven zien"

Yvon Beurskens is ambulance-forensisch verpleegkundige bij de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Gelderland-Zuid. Naast haar reguliere diensten op de ambulance is ze aandachtsfunctionaris Veilig Thuis. En daar valt ook ouderenmishandeling onder. Ambulancemedewerkers hebben een belangrijke signalerende functie, aldus Yvon. "Wij komen altijd onaangekondigd, op het moment dat ouderen de schone schijn even niet kunnen ophouden."

"De kracht ligt in het lokale netwerk"

Gemeenten kunnen helpen om ouderenmishandeling op de agenda te zetten én te houden. Zodat een sluitende keten van bewustwording, preventie, (vroeg)signalering, melden, interventie, hulpverlening en nazorg kan ontstaan. Maar hoe kunnen gemeenten dat doen? In december 2020 verscheen een handreiking vol tips, stappen, uitleg en voorbeelden. Ook Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker en aandachtsfunctionaris mantelzorg en ouderenmishandeling bij Noorderboog, werkte hieraan mee.

Podcast Geweld hoort nergens thuis

Het programma Geweld hoort nergens thuis publiceert sinds juli 2020 regelmatig een podcast. In de podcasts vertellen mensen hoe ze zich inzetten om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Zo ook Gerda Nuiten, aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling bij Veilig Thuis West Brabant. In deze regio is ouderenmishandeling een van de speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Benieuwd naar de podcast van Gerda? Je vindt de podcasts van Geweld hoort nergens thuis hier.

Alternatieven voor verplichtstelling Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Iedere cliënt moet kunnen vertrouwen op een veilige zorgrelatie. Toch komen diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers voor, ook in de ouderenzorg. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn kan helpen dit te voorkomen. Hoe meer organisaties aan het Waarschuwingsregister meedoen, hoe beter het werkt. Daarom was minister Hugo de Jonge van plan om deelname wettelijk verplicht te maken. Maar dat bleek op belangrijke praktische en juridische bezwaren te stuiten. Op dit moment vindt een verkenning plaats naar mogelijke alternatieven.

Signaleringsinstrument ziekenhuizen verder verbeterd

In 2017 ontwikkelden onderzoekers van de HAN een signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling voor de acute zorg. Een slimme zet, want medewerkers van de acute-zorgketen zien veel kwetsbare ouderen. Inbouw in het elektronisch patiëntendossier (EPD) bleek echter lastig. Met steun van het ministerie van VWS ontwikkelde de HAN het signaleringsinstrument verder door, mét praktische inpassing in het EPD.

De waarde van ouder worden

Op 25 november 2020 ging de campagne ‘De waarde van ouder worden’ van start. De campagne van het ministerie van VWS wil vooroordelen over ouderdom wegnemen. Want die komen in Nederland nog vaak voor. Terwijl de meeste ouderen nog middenin de samenleving staan! Op de website dewaardevanouderworden.nl staan persoonlijke verhalen en tips ter voorbereiding op het ouder worden. Werken aan een samenleving die de waarde van ouderen omarmt helpt ouderenmishandeling voorkomen.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de voortgang van Veilig ouder worden? Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Ken je iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

De nieuwsbrief Veilig ouder worden is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is de laatste nieuwsbrief.