Nieuwsbrief Veilig ouder worden - 5

Vandaag is het de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Iedereen heeft het recht om veilig oud te worden. Toch hebben in Nederland 170.000 ouderen sinds hun 65e levensjaar te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. ‘Veilig ouder worden’ is een samenwerking van het ministerie van VWS, Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen. Met als doel het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen. De nieuwsbrief Veilig ouder worden houd je op de hoogte van de voortgang.

15 juni internationale dag tegen ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt overal voor. Dichtbij en ver weg. Op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen ouderen. En dat is nodig. Want pas als mensen weten dat het bestaat, kunnen ze ingrijpen. Zodat het stopt. Meestal vinden rond 15 juni allerlei activiteiten plaats. Door het coronavirus is dat dit jaar anders. Datzelfde coronavirus zorgt voor onveilige situaties waarin ouderen meer risico lopen: geen thuiszorg, geen dagbesteding, geen bezoek, overbelaste mantelzorgers. Deze 15 juni daarom een oproep: blijf alert, houd contact en schakel tijdig hulp in!

De aanpak van ouderenmishandeling door Veilig Thuis

Wie ouderenmishandeling signaleert, kan Veilig Thuis bellen. Voor advies of een melding. Maar hoe werkt Veilig Thuis eigenlijk? De 26 Veilig Thuis-organisaties hebben allemaal hetzelfde handelingsprotocol. Ook heeft elke Veilig Thuis-organisatie specialisten in dienst, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenmishandeling. Zoals Hiske Jaspers van Veilig Thuis Gelderland Zuid. Ze is medewerker frontoffice en sinds kort voorzitter van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO). Lees het interview met Hiske.

Landelijke campagne tegen huiselijk geweld in coronatijd

Op 25 april ging een nieuwe campagne tegen huiselijk geweld van start. Ook ouderenmishandeling valt onder huiselijk geweld. Onder het bekende motto ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept de overheid slachtoffers en omstanders op om in actie te komen bij huiselijk geweld. Ook in coronatijd. Lees meer over de campagne.

Blog: 'Ik beschouw dit als een oplosbaar probleem'

De opgave van het nationale meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is drieledig: huiselijk geweld en kindermishandeling terugdringen, de schade ervan beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie doorbreken. Binnen het landelijke programma GHNT zijn 28 regio’s nu op weg naar 2021. Ze werken aan thema’s uit de 3 actielijnen van GHNT en delen hun successen. Ook de aanpak van ouderenmishandeling is zo’n thema. Stand-upblogger Merel Steinweg volgt de regionale route van GHNT naar 2021. Speciaal voor 15 juni schreef ze een blog over ouderenmishandeling (voor de blog even naar beneden scrollen).

Blijf op de hoogte

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vind je op rijksoverheid.nl. Ben je benieuwd naar de voortgang van Veilig ouder worden? Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Ken je iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Veilig ouder worden verschijnt 3 keer per jaar.

De nieuwsbrief Veilig ouder worden is een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit is de laatste nieuwsbrief.