Nieuwsbrief Veilig ouder worden - 3

Iedere oudere heeft het recht om veilig oud te worden. Toch hebben in Nederland 170.000 ouderen sinds hun 65e levensjaar te maken gehad met een vorm van mishandeling. Dat is 1 op de 20 ouderen. ‘Veilig ouder worden’ is een samenwerking van het ministerie van VWS, Veilig Thuis, banken, notarissen, gemeenten, ouderenbonden en andere partijen. Met als doel het taboe rond ouderenmishandeling te doorbreken en mishandeling te stoppen en te voorkomen. De nieuwsbrief Veilig ouder worden houd je op de hoogte van de voortgang.

“Een veilige zorgrelatie is de kern van ons werk”

Waarom krijgt een veilige zorgrelatie niet de aandacht die het verdient? Het is een vraag die meerdere keren naar voren kwam tijdens de landelijke bijeenkomst Veilige zorgrelatie op 8 oktober in Fort Voordorp. De deelnemers – bestuurders, managers en P&O’ers uit zorg en welzijn – spraken over de voorbeeldfunctie van een bestuurder en kregen tekst en uitleg over 2 belangrijke hulpmiddelen: de Leidraad Veilige Zorgrelatie en het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. “Aan een veilige zorgrelatie moet je iedere dag werken.”

Lees het verslag

Jelle Boonstra (Regioplus) spreekt tijdens de bijeenkomst over Veilige Zorgrelatie en Waarschuwingsregister

“Kwetsbare ouderen moeten zich altijd veilig kunnen voelen”

Minister Hugo de Jonge van VWS wil het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn verplicht stellen voor de langdurige zorg. Voor VWS was dat aanleiding om Antoinette Bolscher en Marie-Josée Smits te vragen de Leidraad Veilige Zorgrelatie te actualiseren. Want het waarschuwingsregister is een belangrijk preventief instrument. Maar niet het enige. Antoinette Bolscher licht dit toe, lees hier het hele interview.

De financiële zorgcoach van ABN AMRO komt bij de klanten thuis

In 2016 waren er nog maar 6. Nu, bijna 4 jaar later, is Louise van den Brink een van de 30 financiële zorgcoaches van ABN AMRO. Ze zijn er speciaal voor immobiele klanten. En ja, dat zijn vaak ouderen. Zelfredzaamheid van de klanten is hun doel. Als dat niet lukt, zoeken de financiële zorgcoaches samen met de klant naar een goede oplossing. “We letten goed op signalen van financieel misbruik.”

Lees het interview

Financiële informatiebox ouderen een groot succes

Het ministerie van VWS heeft samen met de Brede alliantie veilig financieel ouder worden een informatiebox Financieel Veilig Ouder Worden ontwikkeld. De box is bedoeld voor ouderen die zich op financieel gebied willen voorbereiden op de toekomst. Het voorlichtingsmateriaal in de informatiebox helpt ouderen op weg. De 5.000 exemplaren van de informatiebox zijn al door heel Nederland verspreid, de informatiebox is nog wel te downloaden. Niet alleen ouderen, maar ook mantelzorgers, vrijwilligers en professionals die voor een oudere zorgen kunnen de informatiebox downloaden. Begin volgend jaar is er weer de mogelijkheid om ook een fysieke box te bestellen, houd de site in de gaten.

Een man zit met zijn laptop op de bank, foto van de voorkant van de informatiebox

Risicoprofielen voor ouderenmishandeling

Het ministerie van VWS heeft Regioplan gevraagd een instrument te ontwikkelen om ouderenmishandeling beter te kunnen signaleren. Regioplan maakte 6 risicoprofielen voor ouderenmishandeling, gebaseerd op data-analyse van de gezondheidsmonitor 2016 en kennis en inzichten uit het veld. Ieder profiel geeft een schets van typerende persoons- en achtergrondkenmerken van slachtoffers van ouderenmishandeling. Op dit moment vindt een laatste feedbackronde onder een brede groep professionals plaats. In december biedt Regioplan de definitieve profielen aan het ministerie van VWS aan.

Bijeenkomst en e-learning voor vrijwilligers

Op maandagochtend 18 november vindt in Utrecht een landelijke bijeenkomst voor vrijwilligers plaats, met ouderenmishandeling als thema. De bijeenkomst is een initiatief van het ministerie van VWS en Movisie. Vrijwilligers kunnen hier hun kennis van ouderenmishandeling vergroten. Ook presenteert Movisie de e-learning over ouderenmishandeling, gemaakt speciaal voor vrijwilligers. Het doel is natuurlijk dat straks alle vrijwilligers van (ouderen)organisaties (in de zorg) de e-learning gaan volgen. Ben je benieuwd naar de e-learning en wil je nog meedenken? Meld je aan voor de bijeenkomst

Signaleren en melden ouderenmishandeling in het ziekenhuis

Onderzoekers van het HAN Lectoraat Acute Intensieve Zorg ontwikkelden samen met en voor professionals in de acute zorg praktische handvatten om ouderenmishandeling beter te leren signaleren. Associate lector Sivera Berben is nu bezig met een doorontwikkeling: een signaleringsinstrument voor ouderenmishandeling in het ziekenhuis, inbouw in het elektronisch patiëntendossier en een eerste validatietest. De richtlijn ouderenmishandeling van de Federatie Medisch Specialisten vormt de basis, aangevuld met nieuwe literatuur. Ook vindt een veldraadpleging voor best practice instrumenten plaats.

9 regio’s aan de slag met aanpak ouderenmishandeling

Binnen het programma Geweld hoort nergens thuis gaan 9 regio’s intensief aan de slag met het thema ouderenmishandeling. De regio’s zijn: Friesland, Flevoland, West-Brabant, Zuid-Holland Zuid, Zuidoost-Brabant, IJsselland, Haaglanden en Noordoost-Brabant. Flevoland gaat bijvoorbeeld aan de slag met een ouderencheck, een handzame tool voor professionals om ouderenmishandeling te signaleren en vervolgens ook te handelen. Zuid-Holland Zuid zet in op de vorming van lokale allianties. IJsselland wil een bestaande toolkit ouderenmishandeling opnieuw onder de aandacht brengen en zo de bewustwording van professionals versterken. In volgende nieuwsbrieven lees je meer over de projecten van de 9 regio’s.

Oude nieuwsbrieven nog eens nalezen?

Eerder dit jaar is de Rijksoverheid overgegaan op een nieuwe ‘nieuwsbriefdienst’. Het uiterlijk van de nieuwsbrief veranderde én de afzender: de nieuwsbrief Veilig ouder worden wordt voortaan verzonden via ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Helaas vind je eerder verzonden nieuwsbrieven hier niet meer terug. Gelukkig heeft de Rijksoverheid een goed archief. Vul ‘veilig ouder worden’ in de zoekfunctie in, klik op het bovenste resultaat en lees het eerste nummer van Veilig ouder worden en alle 31 nummers van Ouderen in veilige handen nog eens na.

Blijf op de hoogte

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vind je op rijksoverheid.nl. Ben je benieuwd naar de voortgang van Veilig ouder worden? Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Ken je iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Veilig ouder worden verschijnt 3 keer per jaar.

Dit is een nieuwsbrief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


De nieuwsbrief Veilig ouder worden verschijnt 3 keer per jaar. Veilig ouder worden maakt deel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis.