Ouderenmishandeling in tijden van corona: wees alert en schakel tijdig hulp in

Ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Niet alleen door hun gezondheid, maar ook omdat ze slachtoffer kunnen worden van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen kunnen oplopen, kan een onveilige thuissituatie voor ouderen nog onveiliger worden. Ook neemt de druk op mantelzorgers toe. Lees wat jij kunt doen om ouderenmishandeling te voorkomen in tijden van corona.

Kans op financieel misbruik groter

Bij veel ouderen vallen sociale contacten en reguliere zorg weg. Dat maakt ze extra kwetsbaar voor verwaarlozing en lichamelijke en psychische mishandeling. Want de stress binnen gezinnen maar ook binnen zorginstellingen neemt toe en er is minder zicht op de situatie van buitenaf. Ook de kans op financieel misbruik is hoger, omdat ouderen nu niet naar buiten kunnen of durven. Er zijn veel mooie initiatieven van vrijwilligers die boodschappen voor ouderen doen. Maar helaas zijn er ook meldingen van oplichters die misbruik maken van de situatie. Ook de kans op financieel misbruik door familieleden is groter in de huidige situatie.

Druk op mantelzorgers neemt toe

Door de coronacrisis neemt de druk op mantelzorgers toe. Mantelzorgers dreigen overbelast te raken door het wegvallen van professionele zorg en de druk van hun thuissituatie. Volgens Movisie geeft 1 op de 3 mantelzorgers aan dat ze op niemand kunnen terugvallen. De coronacrisis verhoogt het risico op ontspoorde mantelzorg. Dan is de mantelzorger – door stress en onmacht – niet meer in staat om goede zorg te bieden.

Voorkom gevaarlijke situaties

Spanningen en stress kunnen tot gevaarlijke situaties voor ouderen leiden. Dat moet voorkomen worden. De coronacrisis vraagt om extra alertheid van iedereen. Houd contact en schakel tijdig hulp in. Ook professionals blijven zich – soms op afstand en digitaal – onverminderd inzetten voor de gezondheid en veiligheid van ouderen.

Ga naar de one pager van de Rijksoverheid voor meer tips.