Aantal lokale allianties bijna verdubbeld

Steeds meer gemeenten hebben een lokale alliantie: een publiek-private samenwerking van notarissen, banken, Veilig Thuis, politie, ouderenbonden, bewindvoerders, mentoren, maatschappelijk werk, gemeenten, (thuis)zorginstellingen, woningbouwcorporaties en andere partijen. Met als doel financieel misbruik van ouderen een halt toe te roepen. Het afgelopen jaar werkte het aanjaagteam Lokale Allianties met lokale partijen aan de oprichting van nieuwe allianties. Met succes: hun aantal groeide van 35 naar ruim 60.

Sinds de eerste meting eind 2017 verdubbelde het aantal actieve lokale allianties zich bijna: van 35 naar 62. Deze lokale allianties ontstonden in heel Nederland. En de beweging zet zich verder door. Want deelnemers van lokale allianties ervaren de meerwaarde van het netwerk. Zowel bij de uitvoering van hun eigen werkzaamheden als in de verruiming van hun aandacht voor financieel misbruik van ouderen.

Het aanjaagteam Lokale Allianties houdt nu op te bestaan, maar de ondersteuning gaat door. Lokale allianties krijgen een plek in het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. De projectleiders in de regio gaan het concept verder verspreiden. Uiteraard blijven de toolkits voor lokale allianties gewoon beschikbaar. Je vindt de toolkits op aanpak-ouderenmishandeling.nl. Hier kun je volgende maand ook het eindrapport van het aanjaagteam Lokale Allianties lezen.