Home

In sommige situaties kunnen thuis de spanningen oplopen, waardoor huiselijk geweld kan ontstaan. Je kunt iets doen door erover te praten of om advies en hulp te vragen. 

Wat is huiselijk geweld?

Alle geweld dat iemand pleegt binnen het gezin, relatie of de familie noemen we huiselijk geweld. Het kan gaan om lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld. Maar ook verwaarlozing en financieel misbruik vallen onder huiselijk geweld.

Voorbeelden van huiselijk geweld: 

  • Een kind dat door zijn moeder wordt geslagen en geschopt.
  • Een zoon die het geld van zijn oude vader voor zichzelf gebruikt.
  • Een meisje dat door haar oom seksueel wordt misbruikt.
  • Een vrouw die door haar partner erg wordt gecontroleerd in haar doen en laten.

Huiselijk geweld is geen privéprobleem. De Nederlandse overheid moet zorgen dat mishandeling stopt. En dat slachtoffers van huiselijk geweld worden geholpen en daders niet opnieuw geweld gebruiken.

Mishandeling herkennen en melden

Signalen van huiselijk geweld zijn soms lastig te herkennen. Niet alle slachtoffers van huiselijk geweld hebben blauwe plekken of littekens. Maar er zijn ook andere signalen waaraan je huiselijk geweld kunt herkennen. Denk aan schrikken wanneer iemand wordt aangeraakt of plotseling ander gedrag. Ook kun je huiselijk geweld herkennen door te letten op het gedrag van de persoon waarvan je denkt dat die het geweld pleegt. 
 

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Maak je je zorgen over mishandeling of huiselijk geweld dan kun je bellen naar Veilig Thuis. De professionele hulplijn kun je gratis en anoniem bellen. Je hoeft dus niet je naam te noemen als je dat niet wilt. 

Met de hulpverlener praat je over de situatie. Zij geven advies over wat je misschien zelf kunt doen. Als dat niet kan, dan kan Veilig Thuis iets doen. Je kunt dan een officiële melding maken van jouw vermoedens. Ook een melding kun je anoniem doen. Veilig Thuis zorgt dat het slachtoffer wordt geholpen.

Is het in jouw situatie lastig om te bellen?

Dan kun je terecht bij de apotheek door ‘masker 19’ te zeggen. Dan komt er altijd actie voor hulp. Lees hoe dat in zijn werk gaat.

Waarom huiselijk geweld melden?

Het is belangrijk om mishandeling te melden. Want slachtoffers kunnen alleen de hulp krijgen die ze nodig hebben, als mishandeling bekend is. Je kunt dus iets doen door erover te praten of advies te vragen.

Ben je zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Heb je een vermoeden dat iemand mishandeld wordt? Of ben je niet zeker van de signalen? Bekijk het overzicht van alle organisaties waar je advies en hulp kunt vragen.

Soorten huiselijk geweld

Er zijn verschillende soorten huiselijk geweld: 

Hoe vaak komt huiselijk geweld voor?

Huiselijk geweld komt vaker voor dan je denkt. Vaak denken mensen niet dat ze zelf te maken hebben met een vorm van huiselijk geweld, omdat ze misschien denken: "het valt wel mee bij mij" of "bij anderen is het vast erger".

Maar in 2020 zijn 1,2 miljoen personen van 16 jaar en ouder slachtoffer geweest van een vorm van huiselijk geweld. Daarvan maakten 820 duizend personen dit geweld (bijna) dagelijks, wekelijks of maandelijks mee. Naar schatting hebben tussen de 90.000 en 127.000 minderjarige kinderen tussen de 0 en 17 jaar te maken gehad met één of meer soorten mishandeling.

Wat te doen bij huiselijk geweld?

Ben je zelf slachtoffer van huiselijk geweld? Bel Veilig Thuis via 0800 2000 voor advies en hulp.

Vermoed je huiselijk geweld in je omgeving?